Forskningsområden
  •  
Visa Ämnen
  • Remissvar 2016-12-15, dnr 217/2016

Arbetsmarknadsdepartementet
103 33 Stockholm

Ett nytt regelverk för nyanlända invandrares etablering i arbets- och samhällslivet

IFAU är positivt till förslaget om ny lag för etableringsinsatser och ett nytt etableringsprogram vid Arbetsförmedlingen. Att harmoniera regelverk och möjliggöra för ökad flexibilitet och individanpassning framstår som rimligt utifrån ett principiellt perspektiv. Det faktum att nyanlända är en heterogen grupp motiverar också behovet av individuella lösningar. IFAU anser dock att det är viktigt att följa vilka konsekvenser individanpassning har för likabehandling och för enskildas möjligheter till insatser, exempelvis gällande skillnader mellan kvinnor och män. I övrigt har vi inga synpunkter på innehållet.

I detta ärende har generaldirektören Olof Åslund beslutat. Utredare Kristina Sibbmark har varit föredragande.


Publicerad av:

Monica Fällgren

Senast uppdaterad:

2017-01-03