Forskningsområden
  •  
Visa Ämnen
  • Remissvar 2021-02-11, dnr 232/2020

Finansdepartementet
103 33 Stockholm

Tillfällig skattereduktion för arbetsinkomster

  • IFAU avstyrker förslaget om en tillfällig skattereduktion för att hantera ökade arbetskostnader till följd av pandemin.

Regeringen menar att ”anpassningar av hemmiljön till ökat hemarbete samt ändrade färdsätt och färdmönster till och från arbetet kan medföra ökade arbetskostnader för den enskilde.” Det motiverar, enligt regeringen, en skattereduktion med en offentlig finansiell effekt på minus 5 miljarder kronor. Vidare betraktar regeringen tillskottet som ”en stimulans för konjunkturen i stort”.

Det är sant att mer hemarbete kan leda till högre hushållsutgifter i vissa fall. Samtidigt torde många kunna vittna om det motsatta (lägre reskostnader, billigare luncher etc.) I frånvaro av kända belägg för hemarbetets påverkan på hushållsbudgeten är det kanske mest relevant att kommentera förslaget utifrån konjunkturaspekten.

Om utgångspunkten är att stimulera konsumtionen bör pengar ges till de som är mest likviditetsbegränsade – ur detta perspektiv riktas stimulanser med fördel mot dem med lägst disponibla inkomster.

En styrka i förslaget är att skattereduktionen är utfasad vid en årsinkomst på 500 000 kronor, och att det riktas mot folk med låg- och medelhöga arbetsinkomster. Samtidigt hade det sannolikt varit mer kostnadseffektivt med ännu mer riktade transfereringar. Det tillfälliga tilläggsbidrag till barnfamiljer inom bostadsbidraget (med anledning av covid -19), som infördes 1 juli 2020, framstår som mer välmotiverat i detta avseende.

IFAU har inget att anmärka på promemorians konsekvensanalys, som är välgjord.

I detta ärende har generaldirektören Maria Hemström Hemmingsson beslutat. Docent Håkan Selin har varit föredragande.


Publicerad av:

Sara Martinson

Senast uppdaterad:

2021-02-11