Forskningsområden
  •  
Visa Ämnen

Upphandling

På denna sida hittar du pågående anbudsförfrågningar från IFAU. All upphandling genomförs enligt Lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU).

Hur lämnar jag anbud?

Anbud ska lämnas i förseglat kuvert och vara tydligt märkt med upphandlingens namn och diarienummer.  Du kan inte lämna anbud via fax eller e-post. Anbud som inte inkommer enligt ovan ogiltigförklaras.

Skicka anbud till:

Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering
Box 513
751 20 Uppsala

Du kan under kontorstid (9.00–15.00) lämna anbudet i vår reception, Kyrkogårdgatan 6, Uppsala. Tänk på att handlingarna ska vara oss tillhanda senast sista anbudsdagen.

Vi annonserar våra upphandlingar på Visma TendSign

Ingen pågående upphandling


Publicerad av:

Margareta Wicklander

Senast uppdaterad:

2017-06-26