IFAU-konferens 24–25 maj 2016: How do we improve school results?

Den 24–25 maj 2016 var IFAU värd för en konferens om utbildningsfrågor på temat How can we improve school results?

Program (uppdaterat 2016-05-23)

Inbjudan

Call for papers

Bättre skolresultat och bättre utvärderingar?

Konferensens syfte var att förbättra kunskaperna om hur utbildningspolitiken kan utformas för att förbättra skolresultaten och på samma gång underlätta för systematisk utvärdering. Utvärdering av insatser i skolan kan bidra till bättre förståelse för hur skolans arbete påverkar olika grupper av elever och främja en god resultatutveckling.

Internationella forskare möter svenska myndigheter

Vid konferensen deltog internationella forskare med erfarenhet av hur utbildningssatsningar kan implementeras och utvärderas, samt företrädare från svenska myndigheter med ansvar för skolfrågor. 

Talare Susan Dynarski från University of Michigan, Susanna Loeb från Stanford och Helena Skyt Nielsen, Århus.

Konferensen hölls på UKK i Uppsala.