Etablering på arbetsmarknaden samt arbetsmarknad, familj och ohälsa på Forte talks 2016

 

Den 9 mars 2016 deltog IFAU på  Forte talks 2016. Olof Åslund talade om etablering på arbetsmarknaden. 

IFAU hade också ett seminarium om arbetsmarknad, familj och ohälsa. 

Anna Sjögren talade om livschanser och skillnader mellan kvinnor och män, men även mellan individer med olika inkomst

Se Anna Sjögrens ppt 

Erica Lindahl talade om skillnader i inkomst mellan kvinnor och män, hälsa och betydelsen av första barnet

Se Erica Lindahls ppt