Postdoktor i utbildningsekonomi

Vi söker en postdoktor till ett forskningsprojekt om migration och skola. Projektet finansieras av FORTE (DNR 2021-00736, Nyanlända i skolan: Effekter på humankapitalutveckling, skolor och segregation).

Arbetsuppgifter
Att självständigt och tillsammans med andra forskare i projektet (Anna Sjögren, Helena Holmlund och Hanna Mühlrad) bedriva forskning inom området migration och skola. Att skriva både vetenskapliga och populärvetenskapliga artiklar baserade på mikroekonometriska analyser av registerdata.

Kvalifikationer
Vi söker dig som är nyligen disputerad eller inom kort kommer att disputera, företrädesvis i nationalekonomi. (Du måste ha en doktorsexamen senast vid tidpunkten för beslut om anställning). Du har ett dokumenterat intresse för och erfarenhet av policyrelevant forskning baserad på registerdata. Du är bekant med ekonometriska metoder inom effektutvärdering. Du har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på engelska. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet som exempelvis samarbetsförmåga.

Meriterande
Det är meriterande om du tidigare bedrivit forskning med relevans för det aktuella forskningsområdet. Akademiska och populärvetenskapliga publikationer är meriterande, liksom förmåga att skriva populärvetenskaplig text på svenska.

Varaktighet och omfattning
Befattningen är tidsbegränsad (Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor) till 24 månader. Omfattningen är 100%. Tillträde är flexibelt efter överenskommelse.

Frågor
Om du har frågor är du välkommen att kontakta Anna Sjögren, tel. 018–471 60 58, (anna.sjogren@ifau.uu.se). Facklig företrädare för SACO är Ulrika Vikman (ulrika.vikman@ifau.uu.se).
Mer information om vår verksamhet hittar du på www.ifau.se. Personuppgifter som lämnas i samband med ansökan behandlas enligt dataskyddsförordningen.

Ansökan
Välkommen med din ansökan (inkl. meritförteckning och namn på två referenspersoner) senast den 2022-10-14. Märk ansökan med dnr 133/2022 och skicka den via e-post: ifau@ifau.uu.se.

IFAU värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Kontakt

Anna Sjögren, tel. 018–471 60 58, (anna.sjogren@ifau.uu.se). Facklig företrädare för SACO är Ulrika Vikman (ulrika.vikman@ifau.uu.se).