Tillsatta tjänster

Här publicerar vi beslut om tjänster som vi tillsatt nyligen.

Rekryteringen är avslutad. Tillsättningsbesluten har offentliggjorts på IFAU:s anslagstavla den 28 februari 2024.