Forskningsområden
  •  
Visa Ämnen

Utdelade bidrag

IFAU delar årligen ut cirka 6 miljoner kronor i forskningsbidrag för forskning i arbetsmarknadspolitik och utbildningspolitik. Bidragen delas ut efter rekommendation av IFAU:s vetenskapliga råd som har möte under andra halvan av november. 

2019 

Effekter av randomiserade feriejobb i Stockholm Stad, Tyrefors Björn, Institutet för Näringslivsforskning (IFN), 2019: 420 000 kr, 2020: 110 000 kr

The (Unintended) labor market effects of Sweden´s self-correcting pay-as-you-go pension system, Willén Alexander, Norweigian School of Economics, Department of Economics, 2019: 486 000 kr

Is monopoly power a source of monopsony power? Krusell Per, Institutet för Internationell Ekonomi (IIES), 2019: 30 000 kr

Ethnic discrimination in a segmented labor market - when and where does discrimination occur? Bursell Moa, Institutet för framtidsstudier, 2019: 209 000 kr

Can we replicate the field in the lab? Gender gaps in negotiation behaviour and shying away from exposure to social ranking, Säve-Söderbergh Jenny, Stockholms universitet, SOFI, 2019: 502 000 kr

Gymnasielinjer och arbetsmarknadsutfall - effektskattning och metodutvärdering, Edmark Karin, Institutet för social forskning (SOFI), 2019: 1 232 000 kr

Betydelse av kontrollvariabler med mätfel i registerdata vid skattningar av kausala effekter, Pingel Ronnie, Uppsala universitet, Statistiska institutionen, 2019: 414 000 kr

Utvald eller bortvald - ett yrke i förändring. En studie av karriärstegs–reformen och lärarlönelyftet, Player-Koro Catarina, Göteborgs universitet, Institutionen för Didaktik och pedagogisk profession, 2019: 695 000 kr, 2020: 307 000 kr

 

Tidigare bidrag - 2018

Andersson Joona Pernilla, Stockholms universitet, Institutet för social forskning (SOFI), Nyanländas etablering på arbetsmarknaden: Hur påverkar deltagande i olika typer av insatser hos Arbetsförmedlingen möjligheten för nyanlända att få ett jobb? 2018: 600 000 kr, 2019: 300 000 kr

Palme Joakim, Uppsala universitet, Statsvetenskapliga institutionen, Är regelefterlevnad möjlig utan sanktioner? En studie av lagen om allmän platsanmälan och dess effekt på utsatta gruppers arbetsmarknadsetablering. 2018: 510 000 kr 2019: 475 000 kr

Cockx Bart, Department of Social Economics, Ghent University, Can automatic feedback improve the motivation and the labor-market outcomes of Swedish job seekers? 2018: 650 000 kr 2019: 390 000 kr

Karadja Mounir, Nationalekonomiska institutionen, Uppsala universitet, The economic impact of driver´s licenses. 2018: 200 000 kr

Sauermann Jan, Stockholms universitet, Institutet för social forskning (SOFI), Sibling spillover effects in educational choices. 2018: 600 000 kr 2019: 500 000 kr

Frankenberg Sofia J, Stockholms universitet, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, Measuring effects of interactional quality in early childhood education with the early childhood scaffolding scale. 2018: 850 000 kr 2019: 25 000 kr

Andersson Elvira, Lunds universitet, Centrum för ekonomisk demografi, consequences of early life adversity – Evidence from parental psychiatric hospitalizations. 2018: 450 000 kr

2017

Skogman Thoursie Peter, Stockholms universitet, Nationalekonomiska institutionen. Spelar permanent eller temporärt uppehållstillstånd någon roll för språkinlärning och utbildningsframgång? 240 000 kronor

Nyman Pär, Uppsala universitet, Statsvetenskapliga institutionen. Hur information om ekonomiska incitament påverkar föräldraledighet och arbetsutbud. 1 065 000 kronor

Herzfeld Olsson Petra, Uppsala universitet, Juridiska institutionen. Högkvalificerade arbetskraftsmigranters anställningsvillkor. 800 000 kronor.

Egebark Johan, Institutet för Näringslivsforskning. Effekter av höjda arbetsgivaravgifter för unga. 500 000 kronor

Rathelot Roland, University of Warwick, Dep of Economics. Can automatic recommendations improve the labor market outcomes of Swedish job seekers? 1 258 000 kronor

Larsson Taghizadeh Jonas, Uppsala universitet, Inst. för Bostads- och urbanforskning. Long term effects of school closures on student achievement and university attendance in Sweden. 963 000 kronor

Lundin Andreas, Karolinska Institutet, Inst. för folkhälsovetenskap. Effekten av förlängd skolgång: intelligens, utbildningsval, jobb och död i ett socialt experiment. 435 000 kronor

Mickwitz Larissa, Stockholms universitet, Inst. för pedagogik och didaktik. Att bli "svensk lärare" – En studie av snabbspåret för nyanlända med lärarutbildning. 1 189 000 kronor

Dietrichson Jens, SFI – The Danish National Centre for Social Research. Evaluation of a multi-sensory reading program for at-risk children in kindergarten and first grade. 815 000 kronor


Publicerad av:

Jörgen Moen

Senast uppdaterad:

2018-10-18