Utdelade bidrag - IFAU
Forskningsområden
  •  
Visa Ämnen

Utdelade bidrag

IFAU delar årligen ut cirka 6 miljoner kronor i forskningsbidrag för forskning i arbetsmarknadspolitik och utbildningspolitik. Bidragen delas ut efter rekommendation av IFAU:s vetenskapliga råd som har möte under andra halvan av november. Nästa ansökningsperiod avslutas den 1 oktober 2018.

2018

Andersson Joona Pernilla, Stockholms universitet, Institutet för social forskning (SOFI), Nyanländas etablering på arbetsmarknaden: Hur påverkar deltagande i olika typer av insatser hos Arbetsförmedlingen möjligheten för nyanlända att få ett jobb? 2018: 600 000 kr, 2019: 300 000 kr

Palme Joakim, Uppsala universitet, Statsvetenskapliga institutionen, Är regelefterlevnad möjlig utan sanktioner? En studie av lagen om allmän platsanmälan och dess effekt på utsatta gruppers arbetsmarknadsetablering. 2018: 510 000 kr 2019: 475 000 kr

Cockx Bart, Department of Social Economics, Ghent University, Can automatic feedback improve the motivation and the labor-market outcomes of Swedish job seekers? 2018: 650 000 kr 2019: 390 000 kr

Karadja Mounir, Nationalekonomiska institutionen, Uppsala universitet, The economic impact of driver´s licenses. 2018: 200 000 kr

Sauermann Jan, Stockholms universitet, Institutet för social forskning (SOFI), Sibling spillover effects in educational choices. 2018: 600 000 kr 2019: 500 000 kr

Frankenberg Sofia J, Stockholms universitet, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, Measuring effects of interactional quality in early childhood education with the early childhood scaffolding scale. 2018: 850 000 kr 2019: 25 000 kr

Andersson Elvira, Lunds universitet, Centrum för ekonomisk demografi, consequences of early life adversity – Evidence from parental psychiatric hospitalizations. 2018: 450 000 kr

Tidigare forskningsbidrag - 2017

Skogman Thoursie Peter, Stockholms universitet, Nationalekonomiska institutionen. Spelar permanent eller temporärt uppehållstillstånd någon roll för språkinlärning och utbildnings-framgång? 240 000 kronor

Nyman Pär, Uppsala universitet, Statsvetenskapliga institutionen. Hur information om ekonomiska incitament påverkar föräldraledighet och arbetsutbud. 1 065 000 kronor

Herzfeld Olsson Petra, Uppsala universitet, Juridiska institutionen. Högkvalificerade arbetskraftsmigranters anställningsvillkor. 800 000 kronor.

Egebark Johan, Institutet för Näringslivsforskning. Effekter av höjda arbetsgivaravgifter för unga. 500 000 kronor

Rathelot Roland, University of Warwick, Dep of Economics. Can automatic recommendations improve the labor market outcomes of Swedish job seekers? 1 258 000 kronor

Larsson Taghizadeh Jonas, Uppsala universitet, Inst. för Bostads- och urbanforskning. Long term effects of school closures on student achievement and university attendance in Sweden. 963 000 kronor

Lundin Andreas, Karolinska Institutet, Inst. för folkhälsovetenskap. Effekten av förlängd skolgång: intelligens, utbildningsval, jobb och död i ett socialt experiment. 435 000 kronor

Mickwitz Larissa, Stockholms universitet, Inst. för pedagogik och didaktik. Att bli "svensk lärare" – En studie av snabbspåret för nyanlända med lärarutbildning. 1 189 000 kronor

Dietrichson Jens, SFI – The Danish National Centre for Social Research. Evaluation of a multi-sensory reading program for at-risk children in kindergarten and first grade. 815 000 kronor

Tidigare forskningsbidrag - 2016 

Pfann Gerard, Institutet för Social forskning (SOFI), Stockholms universitet. Direct and Indirect Employment Effects of Firing Costs in Swedish Firms. 1 074 000 kronor 

Wahlström Ninni, Linnéuniversitetet. Kommuner - självständiga aktörer i utbildningsreformer? 800 000 kronor.

Lundh Christer, Göteborgs universitet, Ekonomi och samhälle. Economic assimilation of immigrants arriving from highly-developed countries: The case of German immigrants in Sweden and the US. 560 000 kronor 

Player-Koro Catarina, Göteborgs universitet, Institutionen för didaktik och pedagogisk profession.  Förstelärare i matematik - en studie av effekter på undervisning och utveckling av matematikundervisning. 550 000 kronor. 

Ulmestig Rickard, Linnéuniversitetet. Att beskriva och identifiera deltagare för att skatta effekter av kommunala arbetsmarknadsåtgärder. 498 00 kronor för 2016 och 253 000 kronor för 2017.

Jansson Olle, Uppsala universitet, Ekonomisk-historiska institutionen. Migranter, intressen och reglerade yrken i svensk sjukvård, en studie av organiserade intressegruppers inflytande på regleringar som påverkar immigrerande läkare och sjuksköterskors möjligheter att få svensk yrkeslegitimation. 443 000 kronor 

Adman Per, Uppsala universitet, Statsvetenskapliga institutionen. Are immigrants being discriminated when choosing schools for their Children? A field experiment of Communication between public officials and ordinary citizens. 311 000 kronor för 2016 och 644 000 kronor för 2017. Under förutsättning att etikprövningen godkänns. 

Mörk Eva, Uppsala universitet, Nationalekonomiska institutionen Kan utbildning kompensera för andra miljökomponenter? 250 000 för 2016 och 250 000 för 2017

 


Publicerad av:

Jörgen Moen

Senast uppdaterad:

2016-10-28