Forskningsområden
  •  
Visa Ämnen

Studieresultat för studenter med barn

Sammanfattning av Rapport 2011:18

Vi undersöker sammansättningen bland högskolestudenter, studietiden fram till examen, och sannolikheten för att ta examen, med fokus på föräldraskap. Det är ovanligt att högskolestudenter skaffar barn, inte desto mindre har en fjärdedel av kvinnliga högskolestudenter barn. I Sverige som i många andra länder har högskolestudierna förlängts och förlagts till högre åldrar. Utifrån ett stort longitudinellt registerdataset som innehåller utfall i högre utbildning finner vi att studenter med barn verkar vara något mer effektiva i sina studier bland de som tagit examen. Att bli förälder verkar snabba upp pågående studier men inte studier som påbörjats efter det att man blivit förälder. Resultaten indikerar också att studenter med barn till en lägre grad hoppar av studierna eftersom sannolikheten att ta examen är högre jämfört med studenter utan barn.

Läs den engelska forskningsrapportenStudy achievement for students with kids

Publicerad av:

Margareta Wicklander

Senast uppdaterad:

2011-10-25