Forskningsområden
  •  
Visa Ämnen

Studietakten för högskolestudenter före och efter studiemedelsreformen 2001

Sammanfattning av Rapport 2011:14

År 2001 reformerades det svenska studiemedelssystemet på flera punkter: studiebidraget ökade, studenterna kunde arbeta mer utan att rätten till studiemedel påverkades, och återbetalningsreglerna för studielånet skärptes. I den här rapporten studerar vi om studietakten (mätt som antal tagna poäng per termin) för högskolestudenter har påverkats som en följd av reformen. Vi inkluderar i vår analys alla studenter som började läsa på ett program på högskolan under perioden 1995–2001 och skattar en linjär regressionsmodell där vi bland annat tar hänsyn till alla individspecifika egenskaper som är konstanta över tid, såsom motivation och medfödd förmåga. Vi finner att studietakten har ökat för individer från akademiska hem, medan studietakten är oförändrad för studenter med en svag akademisk bakgrund. Med andra ord, den relativa studietakten har minskat för individer med en svag akademisk bakgrund. De skilda resultaten för studenter från dessa olika bakgrundskategorier verkar vara relaterade till en förändrad allokering av studenternas tid mellan studier och arbete efter införandet av de nya studiemedelsreglerna.


Publicerad av:

Margareta Wicklander

Senast uppdaterad:

2011-09-19