Forskningsområden
  •  
Visa Ämnen

Vilken betydelse har arbetsförmedlare för arbetslösas framtida sysselsättning och arbetsinkomst?

Sammanfattning av Rapport 2011:10

Arbetsförmedlare vid Arbetsförmedlingen (AF) har en central roll i att hjälpa arbetslösa till ett lämpligt arbete. I denna rapport analyseras de enskilda förmedlarnas betydelse för arbetslösas framtida sysselsättning, arbetsinkomst och lön. För att ta hänsyn till att olika förmedlare hjälper arbetslösa med olika förutsättningar och möjligheter använder jag data från kontor där slumpen avgör vilken förmedlare en arbetslös tilldelas. Därutöver kontrollerar jag också utförligt för observerbara skillnader mellan arbetslösa. Resultaten visar att förmedlare påverkar framtida sysselsättning och arbetsinkomst; sannolikheten att vara sysselsatt året efter inskrivning är 13 procent större om den arbetslöse har en förmedlare som är bland de 30 procent bästa i stället för en förmedlare som är bland de 30 procent sämsta. Utmärkande för framgångsrika förmedlare är att de ger stöd i jobbsökande i stället för att anvisa till olika slags utbildningar.


Publicerad av:

Margareta Wicklander

Senast uppdaterad:

2011-06-14