Forskningsområden
  •  
Visa Ämnen

Urval till högre utbildning – Påverkas betygens prediktionsvärde av ålder?

Sammanfattning av Rapport 2012:21

I Sverige används i huvudsak två urvalsinstrument för att gruppera och rangordna sökande till högskolan: betygsmedelvärdet från gymnasieskolan och resultat på högskoleprovet. I den här rapporten studeras hur betygen från gymnasieskolan förutsäger studerandes prestationer i högskolan bland studenter som antas vid olika tidpunkter efter avslutad gymnasieutbildning. Syftet är att undersöka om den prediktiva styrkan hos gymnasiebetygen påverkas av tid mellan utbildningen och utbildningsutfall i högre utbildning. Studien omfattar cirka 5 900 studenter som antagits till ett ekonomprogram vid en svensk högskola, 1993–1996. Resultatet visar att det finns en svag positiv korrelation mellan gymnasiebetyg och universitetspoäng, men att den prediktiva styrkan minskar med tid mellan avslutad utbildning och utbildningsutfall i högre utbildning. Om det gått tre år eller mer mellan gymnasium och antagning finns inget signifikant samband kvar.

Läs den engelska forskningsrapportenUniversity entrance selection and age at admission

Publicerad av:

Margareta Wicklander

Senast uppdaterad:

2012-11-27