Forskningsområden
  •  
Visa Ämnen

Utbildning vid arbetslöshet: en jämförande studie av yrkesinriktad och teoretisk utbildning på lång sikt

Sammanfattning av Rapport 2014:4

Det finns en internationellt utbredd uppfattning bland såväl forskare som politiker att arbetsmarknadspolitisk utbildning bör vara yrkesinriktad. Tanken är att en specifik kunskap ska förenkla övergången från arbetslöshet till arbete. Även svensk arbetsmarknadsutbildning har historiskt sett varit yrkesinriktad. Ett undantag från regeln var Kunskapslyftet 1997–2002 då arbetslösa även kunde välja teoretiska studier vid Komvux. Teoretiskt sett kan generella-/teo­re­tiska kunskaper förbättra flexibiliteten inför förändringar på arbetsmark­naden, och därför på lång sikt vara en mer effektiv utbildningsåtgärd. I denna studie jämförs arbetsinkomster 1990–2010 för individer som 1997 deltog i pro­gram med yrkesinriktad respektive teoretisk utbildning. Våra resultat indikerar att yrkes­utbildning är förknippad med högre inkomster 5–7 år efter påbörjade program. I ett längre tidsperspektiv skiljer sig däremot de relativa effekterna mellan olika grupper. För kvinnor med korta utbildningar finner vi att generell utbildning är förknippad med högre arbetsinkomster än för de som deltagit i yrkesutbildningar.


Publicerad av:

Margareta Wicklander

Senast uppdaterad:

2014-02-19