Forskningsområden
 •  
Visa Ämnen

Referensgrupp

 • Analytiker Fredrik Andersson, Statistiska centralbyrån
 • Patrik Karlsson, Svenskt Näringsliv
 • Utredare Kristina Lovén Seldén, TCO
 • Utredare Adnan Habibija, LO
 • Utredare Per Överberg, Sveriges Kommuner och Landsting
 • Pål Wikens, Försäkringskassan
 • Tony Malmborg, Socialdepartementet
 • Susanna Okeke, Arbetsmarknadsdepartementet
 • Anna Lundh, Universitetskanslersämbetet
 • Gisela Waisman, Finansdepartementet
 • Arbetsmarknadsanalytiker Christer Rosén, TRR Trygghetsrådet
 • Marie Gartell, Arbetsförmedlingen
 • Departementssekreterare Mattias Sjöstrand, Utbildningsdepartementet
 • Forskningssekreterare Ulla Wallin, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte)
 • Utredare Anna Araskog, Arbetsgivarverket
 • Undervisningsråd Anneli Melén, Skolverket
 • Erik Grape, IAF
 • Utredare Linda Simonsen, SACO

 


Publicerad av:

Margareta Wicklander

Senast uppdaterad:

2018-03-20