Forskningsområden
  •  
Visa Ämnen
  • Remissvar 2020-03-17, dnr 37/2020

Utbildningsdepartementet
103 33 Stockholm

Statistik om studieförbundens deltagare – ansvaret och personuppgiftsbehandlingen

IFAU tillstyrker att SCB blir statistikansvarig myndighet för området Studieförbund och att SCB får behandla känsliga personuppgifter.

I detta ärende har generaldirektören Maria Hemström Hemmingsson beslutat. Sara Martinson har varit föredragande. I den slutliga handläggningen har även Björn Öckert deltagit.


Publicerad av:

Sara Martinson

Senast uppdaterad:

2020-03-17