Forskningsområden
  •  
Visa Ämnen

Meddelande 2018-05-31 Vem jobbar som arbetsförmedlare?

Andelen högutbildade och utrikes födda arbetsförmedlare har ökat, och många av de nyanställda förmedlarna har själva varit arbetslösa visar en ny rapport från IFAU

Fler högutbildade och utrikes födda arbetsförmedlare

Antalet arbetsförmedlare har ökat kraftigt på Arbetsförmedlingen, från drygt 5 000 år 2008 till mer än 9 000 år 2016. Andelen högskoleutbildade har ökat från 57 till 78 procent 2009–2015, och andelen utrikes födda har mer än fördubblats mellan samma år, från 9 till 20 procent.

– Under den period vi studerar införde Arbetsförmedlingen ett krav på högskoleutbildning för att anställas. De har också fått ansvar för etableringen av nyanlända. Dessa faktorer tycks ha påverkat rekryteringsmönstret och bidragit till att arbetsförmedlare har delvis andra egenskaper 2015 jämfört med 2009 säger Linus Liljeberg, en av rapportförfattarna.

Många arbetsförmedlare har själva varit arbetslösa

Ungefär var tredje nyanställd arbetsförmedlare var arbetslös vid anställningstillfället. Var sjätte nyanställd hade varit arbetslös i minst sex månader. Detta är betydligt högre andelar än för en jämförelsegrupp bestående av liknande yrken i statlig förvaltning. I jämförelsegruppen kom t.ex. ca 16 procent av de nyanställda från arbetslöshet.

Personalomsättning i nivå med liknande yrken

Arbetsförmedlingens personalomsättning var runt 10 procent 2016 och avviker inte på något påtagligt sätt relativt andra yrken i statlig verksamhet. Ett övergripande mönster är att personer med egenskaper som i genomsnitt brukar innebära en starkare ställning på arbetsmarknaden slutar som arbetsförmedlare i större utsträckning.

– Det är sannolikt ett mönster som går igen på övriga arbetsmarknaden, och vi kan inte avgöra om Arbetsförmedlingen särskiljer sig på något sätt i detta avseende, säger Martin Söderström.

Bakgrund

Rapportförfattarna studerar arbetsförmedlarna och deras arbetsmarknad, 2003–2016. Arbetsförmedlarna jämförs med sju yrkeskategorier i annan statlig förvaltning.

Kontaktinformation

IFAU-rapport 2018:9 är skriven av Linus Liljeberg och Martin Söderström, båda verksamma vid IFAU. Om du har frågor, kontakta Martin på martin.soderstrom@ifau.uu.se eller 018-471 60 53.

Läs mer


Publicerad av:

Wazah Pello-esso

Publicerad:

2018-05-31