Åldrande och hälsa: Effekterna av en åldrande befolkning: ett livscykelperspektiv på arbete, pension, boende och hälsa

Bidragsgivare

Forte, ärendenr 2013-2482

Syfte

Syftet med forskningen är att öka kunskapen om faktorer som påverkar arbetskraftsdeltagandet och sysselsättningen bland äldre personer. 

Projektansvarig

Per Johansson, IFAU 

Övriga projektdeltagare

Anders Forslund och Ulrika Vikman, IFAU; Matz Dahlberg, Eva Sandstedt och Zara Bengtsson, IBF vid Uppsala universitet; Stefan Eriksson och Tobias Laun, Nationalekonomiska institutionen vid Uppsala universitet