Ekonomiska analyser och nätverk på arbetsmarknaden

Bidragsgivare

Forte, ärendenr 2009-1349

Bidragsperiod

2010-2012, kan disponeras längre.

Syfte

Projektets syfte är att studera hur sociala nätverk påverkar arbetsmarknadens funktionssätt och struktur. Exempel på frågeställningar: Vilken är den relativa betydelsen av olika nätverk - grannar, tidigare kollegor, studiekamrater, familj etc?; Vems nätverk är det som utnyttjas vid rekrytering, chefernas eller andras anställdas?

Projektledare

Oskar Nordström Skans, Uppsala universitet

Övriga projektdeltagare

Lena Hensvik och Olof Åslund, IFAU och Uppsala universitet