Kan mera naturvetenskap i förskollärarutbildningen påverka barnens attityder, skolresultat och studieinriktning?

Bidragsgivare

Vetenskapsrådet, ärendenr 721-2009-6045

Bidragsperiod

2010-2013, kan disponeras längre.

Syfte

Projektets syfte är att studera om en naturvetenskaplig inriktning på förskollärarutbildningen leder till mer naturvetenskapligt innehåll i förskoleverksamheten. Dessutom studerar vi om intresset för naturvetenskap och matematik ökar hos de barn som har haft en plats vid naturinriktade förskolor.

Projektledare

Erik Mellander, IFAU

Övriga projektdeltagare

Madelen Bodin och Mikael Winberg, Umeå universitet; Patrik Lind, IFAU;  Lena Tibell, Linköpings universitet