Kan mera naturvetenskap i förskollärarutbildningen påverka barnens attityder, skolresultat och studieinriktning?

Bidragsgivare

Vetenskapsrådet, ärendenr 721-2009-6045

Bidragsperiod

2010-2013, kan disponeras längre.

Syfte

Projektets syfte är att studera om en naturvetenskaplig inriktning på förskollärarutbildningen leder till mer naturvetenskapligt innehåll i förskoleverksamheten. Dessutom studerar vi om intresset för naturvetenskap och matematik ökar hos de barn som har haft en plats vid naturinriktade förskolor.

Projektledare

Lena Tibell, Linköpings universitet