Skapande, bevarande och utveckling av vuxnas färdigheter i de nordiska länderna

Bidragsgivare

NordForsk, ärendenr 54861

Bidragsperiod

2013-04-01-2016-03-31

Syfte

Syftet med projektet är bl.a. att studera  hur nordiska vuxnas färdigheter har utvecklats över tiden. I projektet studeras även vilken betydelse arbetsmarknad och sysselsättning har för upprätthållandet och utvecklingen av de vuxnas färdigheter.

Projektet ingår i det nordiska samarbetsprojektet Skill acquistion, skill loss, and age. A comparative study of Cognitive Foundation Skills (CFS) in Denmark, Finland, Norway and Sweden.

Projektledare

Antero Malin

Nationella projektledare

Anders Rosdahl, Danish National Centre for Social Research (SFI), för Danmark
Kjersti Lundetrae, Stavanger universitet, för Norge
Erik Mellander, IFAU, för Sverige

Övriga svenska projektdeltagare

Jan-Eric Gustafsson, Göteborgs universitet; Patrik Lind, IFAU; Mats Myrberg, KTH