Svenska förskolereformers effekter på barns skolresultat

Bidragsgivare

Vetenskapsrådet, ärendenr 721-2012-5778

Bidragsperiod

2012-2016, kan disponeras längre.

Syfte

Syftet med projektet är att undersöka hur skolresultaten påverkas av

  • ökad tillgänglighet till förskola för flera grupper av barn
  • att barn går på förskolor som drivs av privata företag
  • graden av konkurrens mellan förskolor.

Projektledare

Erik Mellander, IFAU

Övriga projektdeltagare

Jens Dietrichson, Danish National Centre for Social Research (SFI); Ulf Gerdtham, Lunds universitet; Gustav Kjellsson, Göteborgs universitet; Patrik Lind och Björn Öckert, IFAU