Utjämning av barns livschanser? Stora svenska reformer i förskola och grundskola och dess effekter på social rörlighet

Bidragsgivare

Vetenskapsrådet, ärendenr 721-2013-1992

Bidragsperiod

2014-2017, kan disponeras längre.

Syfte

Syftet med projektet är att studera hur flera stora reformer i förskola och grundskola har påverkat sambandet mellan familjebakgrund och skolprestationer. Vi är intresserade av reformernas effekter på ett av samhällets viktigaste jämlikhetsmål: att utjämna barns livschanser och minska betydelsen av "omständigheter" utom individens kontroll.

Projektledare

Helena Holmlund, IFAU

Övrig deltagare

Anders Böhlmark, Stockholms universitet