Vilken betydelse har ekonomiska incitament för valet till högre utbildning?

Bidragsgivare

Vetenskapsrådet, ärendenr 721-2011-6036

Bidragsperiod

2012-2014, kan disponeras längre.

Syfte

I projektet ska vi undersöka hur betydelsefulla ekonomiska incitament är för valet av högre utbildning i relation till andra incitament (t.ex. status och värderingar), social bakgrund och normer.

Projektledare

Per Johansson , IFAU

Övriga deltagare

Nikolay Angelov, IFAU; Robert Eriksson, Stockholms universitet; Mikael Lindahl, Jonas Sjöström, Pär J. Ågerfalk, Uppsala universitet