Långsiktiga effekter och fördelningseffekter av arbetsmarknadspolitiska program

Bidragsgivare

Forte, ärendenr 2015-00971

Bidragsperiod

2016-2019, kan disponeras längre

Syfte

Det övergripande målet för detta projekt är att bidra med ny kunskap om de kausala effekterna av arbetsmarknadspolitiska program. Programmen studeras utifrån följande 3 aspekter:

  • både långsiktiga och kortsiktiga effekter
  • fördelningseffekter
  • hur de arbetslösas hälsa påverkas.

Projektledare

Johan Vikström, IFAU