Hur påverkar företagens skuldsättning efterfrågan på arbetskraft

Författare: Julien Grenet, Och Hans Grönqvist, Och Daniel Jahnson, Och

Dnr: 265/2016

Nationalekonomisk forskning har länge argumenterat för att det finns ett starkt samband mellan företagens skuldsättningsnivåer och deras efterfrågan på arbetskraft. Det mesta av denna forskning baseras dock på makroekonomiska data och länderjämförelser. Detta projekt undersöker hur skuldsättningsgraden i företagen påverkar företagens sysselsättningsbeslut på lång sikt. Projektdeltagarna studerar 90-talets bankkris i Sverige för att se hur sysselsättningen påverkades i företag som var kraftigt skuldsatta jämfört med företag som var mindre skuldsatta. Genom att använda data från IFAU är det möjligt att följa företagen på lång sikt för att se hur den finansiella krisen påverkade faktorer som sysselsättning, produktivitet, lönsamhet och framtida skuldsättning. På detta sätt väntas projektet bidra till kunskapen om vilka långsiktiga effekter vi kan vänta oss av nutida finansiella kriser.