Beror avkastningen på matchningskvalitet av anställdas alternativa möjligheter på arbetsmarknaden?

Författare: Simon Ek, Och Peter Fredriksson, Och Lena Hensvik, Och Oskar Nordström Skans, Och

Dnr: 196/2019

Detta projekt undersöker sambandet mellan arbetstagarens matchningskvalitet (förmågor som matchar jobbets kvalifikationskrav) och lönen, med avseende på deras alternativa sysselsättningsmöjligheter. En relativt ny teori inom sök- och matchningslitteraturen föreslår att arbetstagare som har en bra match med sin arbetsgivare kan använda externa erbjudanden som förhandlingsverktyg för att öka sin lön hos sin nuvarande arbetsgivare. Det krävs alltså både en bra match i det nuvarande jobbet och externa erbjudanden för att nå en hög lön. Spelar denna typ av förhandling en viktig roll på arbetsmarknaden? Trots att det finns viss forskning och enkätundersökningar om förhandlingar, verkar det inte finnas några direkta empiriska tester av denna teori. I detta projekt använder vi ett empiriskt mått för matchningskvalitet baserat på flerdimensionella färdighetsmått. Vi kommer sedan att testa den beskrivna teorin genom att använda indirekta mått på arbetstagarnas alternativa sysselsättningsmöjligheter. Projektet använder information från Utbildningsdatabasen.