Kan elektroniska platsförslag leda till bättre matchning mellan sökande och jobb?

Författare: Thomas Le Barbanchon, Och Lena Hensvik, Och Roland Rathelot, Och

Dnr: 206/2016

Detta projekt går ut på att utvärdera ett försök med elektroniska platsförslag riktade till sökande på Arbetsförmedlingens jobbsajt Platsbanken. Platsförslagen ska öka informationen om lediga jobb som kan tänkas passa de jobbsökande. Syftet med försöket är att se om sådana rekommendationer kan bidra till effektivare matchning på arbetsmarknaden genom högre sökintensitet och kortare arbetslöshets- och rekryteringstider. Platsförslagen kommer att baseras på prediktioner om hur väl de passar för olika jobb, baserat på tidigare sökmönster bland användare på jobbsajten.