Effekter av skilsmässor

Författare: Hans Grönqvist, Och Edvin Hertgård, Och

Dnr: 232/2019

Projektet studerar en förändring i svensk skilsmässolagstiftning år 1974 och dess konsekvenser för barn och deras familjer. Reformen innebar en avsevärd förenkling av den existerande skilsmässoprocessen, samt en ny betänketid för par med hemmaboende barn under 16 års ålder. Den här förändringen sammanföll med en kraftig ökning i antalet skilsmässor i Sverige. I projektet används variation i barns familjestatus och födelsekohort tillsammans med en s.k. ”Difference-in-differences”-metod för att kausalt utvärdera båda delarna av reformen. Projektet använder data som täcker hela den svenska befolkningen med start år 1969.

Forskningsområden