Socialförsäkringarna inför utmaningen från gig-ekonomin - socialförsäkringsskydd för plattformsarbete och andra i nya arbetsformer

Författare: Annamaria Westregård, Och

Dnr: 133/2020

Projektets syfte är att rättsvetenskapligt analysera hur socialförsäkringarna är anpassade för plattformsarbetare i den digitaliserade (gig) ekonomin och andra nya organisationsformer, exempelvis egenanställningsföretag. De ”nya” arbetena karaktäriseras av korta, tillfälliga arbetsuppgifter som ofta fördelas genom en digital plattform eller en app.

Plattformsarbetarna kallas ibland "de nya daglönarna". I socialförsäkringssystemet är det svårt att klassificera plattformsarbetare. De är antingen egenföretagare eller arbetstagare för det finns inga mellankategorier i Sverige. Dessa svårigheter gör att individer lätt hamnar ”mellan stolarna” och inte får något skydd alls om de blir sjuka eller arbetslösa. Arbetsrätt och kollektivavtal kan inte ensamt lösa dessa gruppers ekonomiska utsatthet utan socialförsäkringarna får stor betydelse, vilket inte minst visat sig under Covid l9-krisen.

I detta projekt kommer det socialförsäkringsrättsliga regelverket att analyseras med hjälp av rättsvetenskaplig metod. Fokus är på de nya arbetsformerna bl a i gig ekonomin och hur klassificering görs i valet mellan arbetstagare och egenföretagare vilket får stor betydelse för den enskildes tillträde till försäkringarna och beräkning av ersättning. De svenska reglerna sätts också in i ett EU-rättsligt sammanhang och de krav som finns där på tillgång till socialförsäkringsskydd oavsett arbetsform. Studien kommer att ligga till grund för rättspolitiska resonemang om rättens framtida utveckling.