Hur väljer ungdomar högre utbildning? En enkätstudie av gymnasieelever i Stockholm

Författare: Nikolay Angelov, Och Per Johansson, Och Mikael Lindahl, Och Ariel Pihl, Och

Dnr: 249/2013

Hur betydelsefulla är ekonomiska incitament för valet av högre utbildning i relation till andra incitament (t.ex. status och värderingar), social bakgrund och normer? I detta projekt kommer vi att ge en sammanhållen analys av ungdomars val av utbildning. För att studera den relativa betydelsen av normer, status och framtida inkomster för valet av högre utbildning har vi samlat in enkätdata på hur ungdomar tänker sig välja utbildning, deras förväntningar om löner, utbildningens status och vad föräldrarna tycker. Enkätsvaren kommer att analyseras med hjälp av en modell för diskreta val.