Gymnasielinjer och arbetsmarknadsutfall

Författare: Karin Edmark, Och

Dnr: 157/2018

Projektets syfte är att utvärdera hur regionala skillnader i tillgången till olika typer av gymnasielinjer påverkade löner och sysselsättning för individer som gick på gymnasiet under 1970-och 1980-talen.

Metoden som används är en så kallad skillnader i skillnader-analys där variation i utbudet av gymnasielinjer över tid och inom lokala gymnasieregioner studeras. Resultatet  jämförs med resultat från tidigare studier som undersökt samma frågeställning med en annan metod (så kallad Regression Discontinuity-analys). Att jämföra om, och i så fall hur, resultaten skiljer sig åt kan bidra med information om vilken typ av effekter som fångas upp med olika metoder.

Undersökningen baseras på registerbaserade data över alla individer som gick gymnasiet i Sverige under 1970- och 1980-talen. För individerna används uppgifter om vilken gymnasielinje de gick, samt information över deras senare utfall på arbetsmarknaden såsom löner och sysselsättning. Information över det lokala utbudet av gymnasieplatser för olika linjer hämtas från Riksarkivet.