Att följa upp och utvärdera arbetsmarknadspolitiska program

Författare: Maria Hemström, Och Sara Martinson, Och

Sammanfattning av Rapport 2002:1

Den här rapporten handlar om att följa upp och utvärdera arbetsmarknadspolitiska program. Att göra det är svårt men nödvändigt. Rapporten är en översikt som syftar till att öka läsarens möjligheter att bidra till uppföljningar och förstå utvärderingar av arbetsmarknadspolitiken.

Forskningsområden