Effekter av IT i svensk industri

Författare: Erik Mellander, Och Eleni Savvidou, Och Gudmundur Gunnarsson, Och

Sammanfattning av

Rapport

2004:11

Om och hur informationsteknologi (IT) har bidragit till tillväxten i den svenska arbetsproduktiviteten har diskuterats i flera artiklar under de senaste åren. I denna artikel studerar vi en relaterad fråga, nämligen hur IT har påverkat till­växten i totalfaktorproduktivitet (TFP). TFP är den del av produktionstillväxten som inte beror på ökade insatser av produktiva resurser (arbetskraft, maskiner m m). TFP brukar behandlas som en oförklarad restpost. Vårt syfte är att för­klara variationen i denna restpost. Vi fokuserar därvid på interaktionen mellan IT och arbetskraft med olika utbildning och på samspelet mellan IT i olika branscher och resten av ekonomin. Vår empiriska analys omfattar 14 branscher i den svenska tillverkningsindustrin 1985-95. Vi finner att ökningar av IT-kapitalet påverkade TFP-tillväxten redan under första hälften av 1990-talet. Effekterna var inte begränsade till de IT-producerande branscherna och den viktigaste drivkraften bakom dem var den omfattande uppgradering från grundskole- till gymnasiekompetens som skedde under perioden.