The Swedish activity guarantee

Sammanfattning av Rapport 2004:4