Hur höga är minimilönerna?

Författare: Per Skedinger, Och

Publicerad i: Ekonomisk Debatt 2006,årg. 34, nr. 4, s. 63-77

Sammanfattning av Rapport 2005:18

De svenska minimilönerna är svåröverblickbara. Enbart under 2004 träffades nära 300 avtal på arbetsmarknaden och i de allra flesta av dessa  fastställs mi­nimilöner. I de avtal där minimilöner bestäms är dessa dessutom ofta betingade på yrke, erfarenhet eller ålder. I denna rapport ges en översikt över minimi­lönernas nivåer, strukturer och utveckling över tiden.  Minimilönerna relateras också till genomsnittliga utgående löner, arbetslöshetsersättningar  och minimi­löner i andra länder. Med hjälp av individuella lönedata redovisas vidare andel­en anställda som påverkas av minimilöneförändringar.

De svenska minimilönerna är höga jämfört med andra länder. I de under­sökta avtalsområdena utgör de lägsta minimilönerna 60–70 procent av median­lönen i tillverkningsindustrin. Det reala värdet av minimilönerna för den minst kvalificerade arbetskraften har också ökat betydligt under de senaste tio åren, fram­förallt inom tjänstesektorerna. Det är huvudsakligen inom dessa sektorer som många arbetstagare berörs av minimilöneförändringar.  Minimilönerna kan i framtiden komma att påverkas av den tilltagande konkurrensen om arbetstill­fällena från låglöneländer, däribland EU:s nya medlemsstater. 

Forskningsområden