Leder bättre tillgång till utbildning till ökat politiskt deltagande?

Författare: Karl-Oskar Lindgren, Och Sven Oskarsson, Och Mikael Persson, Och

Sammanfattning av Rapport 2016:8

I den här rapporten undersöker vi hur tillgång till utbildning påverkar sanno­likheten för individer att senare i livet kandidera i politiska val. Närmare bestämt undersöker vi den ökade tillgång till utbildning som skedde i och med utbyggnaden av realskolesystemet under perioden 1935–1955. Vi använder oss av registerdata som omfattar uppgifter om uppväxtkommun och utbildnings­nivå för hela den svenska befolkningen födda mellan 1916 och 1945. Materialet innehåller också information om vilka som kandiderat och blivit valda i politiska val mellan 1982 och 2014. Resultaten visar att etableringen av en ny realskola i en kommun ökade sannolikheten att kandidera i ett allmänt val med cirka 10 procent och att bli vald med mer än 20 procent.