Påverkar ett mer jämställt uttag av föräldrapenning sannolikheten att föräldrar separerar?

Författare: Arizo Karimi, Och Daniel Avdic, Och

Sammanfattning av Rapport 2016:21

Vi studerar om de reserverade dagarna i föräldraförsäkringen, de så kallade pappamånaderna, påverkar stabiliteten i parförhållanden. Rapporten visar att bland par som delat föräldraledigheten mer lika på grund av reformerna ökade sanno­likheten att separera inom tre år med omkring 10 procent. Separationerna ökar mest i par där pappan skulle ha tagit ut liten eller ingen föräldraledighet utan pappamånader, samt i par som troligen skulle ha separerat ändå vid ett senare tillfälle. Vidare var effekten större i par som hade gemensamma barn tidigare.

Forskningsområden