Vad förväntar sig gymnasieelever om avkastningen på högre utbildning?

Författare: Nikolay Angelov, Och Per Johansson, Och Mikael Lindahl, Och Ariel Pihl, Och

Sammanfattning av Rapport 2022:4

I denna uppsats undersöker vi betydelsen av förväntade framtida inkomster för ungdomars utbildningsval. Analyserna bygger på data från en enkät där vi frågat svenska gymnasieelever om vad som är viktigt för deras utbildningsval. Vi finner att den förväntade avkastningen på ytterligare utbildning är betydelsefull för gymnasieelevernas val till högre utbildning. Den genomsnittliga förväntade avkastningen på högskoleutbildning är betydande, med högre inkomstförväntningar för de elever som väljer att läsa vidare vid högskolan än för de som väljer att sluta utbilda sig efter gymnasiet.