Erfarenheter av nittiotalets arbetsmarknadspolitik

Författare: Susanne Ackum Agell, Och Anders Forslund, Och Anders Harkman, Och Eva Mörk, Och Martin Lundin, Och Sara Martinson, Och Kristian Persson, Och

Sammanfattning av Stencil 2000:2

Under 90-talet har arbetsmarknadspolitiken fått en omfattning som aldrig tidigare: 630 miljarder kronor har satsats på politiken och 2 891 000 människor har varit inskrivna vid arbetsförmedlingen. Tidvis har mer än 200 000 personer deltagit i olika arbetsmarknadspolitiska program vilket motsvarar cirka 5 procent av arbetskraften. En stor del av de som blivit arbetslösa under den här tiden har deltagit i något eller några arbetsmarknadspolitiska program. Deltagandet har därför inte varit begränsat till små särskilt utsatta grupper utan har berört en betydande del av befolkningen.
Så vitt vi vet finns det inga andra erfarenheter än de svenska av att söka ”överbrygga” massarbetslöshet med aktiva åtgärder. Det är därför inte självklart att erfarenheter från andra länder och de utvärderingar som gjorts internationellt alltid är tillämpbara på svenska förhållanden. Att utvärdera detta experiment kommer att ta tid. Här kommer vi att redovisa vissa huvudresultat från den internationella forskningen tillsammans med resultaten från svenska utvärderingar.