Erfarenheter av svensk arbetsmarknadspolitik

Författare: Susanne Ackum Agell, Och Martin Lundin, Och

Publicerad i: Ekonomisk Debatt 2001, årg. 29, nr. 4, s. 239-250

Sammanfattning av Stencil 2001:1

1990-talets försämrade arbetsmarknadsläge har inneburit förändrade förutsättningar för arbetsmarknadspolitiken. I denna artikel, som är publicerad i Ekonomisk debatt (2001, årg 29, nr 4, s 239-250), sammanfattar vi vad den arbetsmarknadspolitiska forskningen har att säga om erfarenheterna från den förda politiken under senare år.