Lönebildning, arbetslöshet och arbetsmarknadspolitik

Författare: Anders Forslund, Och Ann-Sofie Kolm, Och

Publicerad i: Ekonomisk Debatt 2001, årg. 29, nr. 4, s. 303-310

Sammanfattning av Stencil 2001:3

De svenska lönesättningsinstitutionerna har under den senaste tjugoårsperioden genomgått omfattande förändringar. Dessutom var miljön som de lönesättande aktörerna verkade i turbulent under 1990-talet. Trots detta tycks lönebildningsmekanismerna på den svenska arbetsmarknaden inte ha förändrats påtagligt. Vidare kan datarevisioner (exempelvis i Nationalräkenskaperna) förklara varför resultaten i en ny studie av arbetsmarknadspolitikens löneeffekter skiljer sig från dem i många tidigare studier. De flesta tidigare studier har funnit att
arbetsmarknadspolitiska åtgärder tenderar att leda till ett ökat löneökningstryck, medan vår studie inte påvisar några sådana effekter av arbetsmarknadspolitiken.