Ytterligare förstärkning av skattereduktionen för förvärvsinkomster

Diarienummer: DNR 133/2021

Remisställare:

Finansdepartementet
103 33 Stockholm

IFAU svarade nyligen på promemorian ”Förstärkt skattereduktion för förvärvsinkomster” (dnr 109/2021).

Den ytterligare förstärkning som nu föreslås är högst påtaglig: Den samlade offentligfinansiella effekten blir 9,12 i stället för 2,12 miljarder kronor. Det är emellertid fråga om en grad- snarare än artskillnad jämfört med tidigare förslag, som vi redan kommenterat.

Vi hänvisar därför till det tidigare remissvaret.

 

I detta ärende har generaldirektören Maria Hemström Hemmingsson beslutat. Docent Håkan Selin har varit föredragande.