Ytterligare skattesänkningar för personer med sjukersättning och aktivitetsersättning

Diarienummer: DNR 75/2022

Remisställare:

Finansdepartementet
fi.remissvar@regeringskansliet.se 

  • IFAU avstyrker de ytterligare skattesänkningarna för personer med sjuk- och aktivitetsersättning i ljuset av den samlade politiken på området.

IFAU svarade för knappt ett år sedan på promemorian ”Förstärkt skattereduktion för personer med sjukersättning och aktivitetsersättning” (Dnr  129/2021). Alla de resonemang vi förde där är tillämpbara även på den nu remitterade promemorian. Därför avstyrker vi detta förslag.

 

I detta ärende har generaldirektören Maria Hemström Hemmingsson beslutat. Docent Håkan Selin har varit föredragande.

Forskningsområde