Komvuxstudier förlängde inte arbetslivet

Studier vid Komvux gjorde inte att man sköt upp pensioneringen och arbetade längre, visar en ny rapport från IFAU.

Publicerades: 26 maj 2010

Författare: Xavier de Luna, Och Anders Stenberg, Och Olle Westerlund, Och

Är vuxenutbildning ett sätt att få arbetskraften att arbeta längre?

Att få arbetskraften att arbeta längre är ett sätt att motverka negativa ekonomiska konsekvenser av en åldrande befolkning. Utbildningsinsatser och livslångt lärande kan vara en väg att nå dit. Rapportförfattarna kan dock inte hitta statistiskt säkerställda effekter av att personer som gått Komvux sköt upp sin pensionering och arbetade längre. Resultatet gäller oavsett födelseår, tidigare utbildningsnivå, bostadsregion eller på vilket sätt författarna definierar vuxenutbildning.

Komvuxdeltagare och jämförelsegruppen

Analysen baseras på paneldata från vuxenutbildningsregistret 1979–2004 och registerdata över den svenska befolkningen 1982–2004. Rapportförfattarna jämför personer som skrev in sig på minst en halv termins heltidsstudier någon gång under 1986–89, med en grupp som inte deltog i programmet. Deltagarna var då 42–55 år gamla och hade högst en tvåårig gymnasieutbildning. Jämförelsegruppen har skapats genom s.k. matchning. Metoden innebär att man för varje komvuxdeltagare har identifierat ett antal jämförelseindivider bland gruppen av icke-deltagare; jämförelseindividerna utgörs av dem som mest liknar den deltagande individen i termer av ett stort antal individuella och regionala egenskaper. Grupperna följs åt fram till år 2004.

Kontakt

Vill du veta mer, kontakta Anders Stenberg, telefon: 08-674 79 71, e-post: anders.stenberg@sofi.su.se)