Längre grundskola gav ökad politisk jämlikhet

Den längre och mer enhetliga grundskola som infördes i Sverige på 1960-talet bidrog till att minska betydelsen av socialt ursprung vid rekryteringen till politiska poster. Det visar en ny rapport från IFAU.

Publicerades: 17 december 2014

Författare: Christopher Dawes, Och Karl-Oskar Lindgren, Och Sven Oskarsson, Och

De som vuxit upp i arbetarhem har lägre sannolikhet att ställa upp som kandidater i allmänna val än personer från tjänstemannahem. Rapportförfattarna studerar hur denna skillnad påverkades av att den obligatoriska grundskolan under 1960-talet förlängdes från sju till nio år och gjordes mer enhetlig.

De finner att en längre grundskola minskade skillnaderna mellan grupperna. Arbetarbarn som gått en sjuårig grundskola hade en tredjedel lägre sannolikhet än tjänstemannabarn att kandidera för ett politiskt parti under perioden 1991–2010. Motsvarande skillnad bland dem som gått i den nya nioåriga grundskolan var mindre än en fjärdedel.

– Vi menar att grundskolereformen ökat den politiska jämlikheten i samhället, säger Karl-Oskar Lindgren som är en av rapportförfattarna.  Effekten av socialt ursprung tycks ha minskat med omkring 40 procent till följd av reformen, vilket är en relativt stor minskning

– Vi har inte undersökt de mer detaljerade orsakerna till denna utjämning. Men det finns tecken på att förlängningen av grundskolan bidrog till att öka både politiskt intresse och kunnande bland lågutbildade, fortsätter Karl-Oskar Lindgren.

Data och metod

Rapportförfattarna jämför politiskt deltagande hos individer som bott i kommuner som genomförde grundskolereformen vid olika tidpunkter, vilket används för att studera reformeffekten. Studien baseras på en analys av 800 000 personer födda 1943–1955. Det utfall som studeras är kandidaturer till kommunfullmäktige, landstingsfullmäktige och riksdagen i valen 1991­–2010.

Kontakt

För mer information kontakta Karl-Oskar Lindgren på telefon 018-471 70 84 , 018-471 37 51 eller via mejl karl-oskar.lindgren@ifau.uu.se.