Mötet med arbetsförmedlare hjälper arbetslösa att hitta jobb

Möten med arbetsförmedlare hjälper arbetslösa att få jobb fortare, det visar en ny IFAU-rapport gjord på danska data.

Publicerades: 18 mars 2014

Författare: Gerard J. van den Berg, Och Lene Back Kjaersgaard, Och Michael Rosholm, Och

Rapportförfattarna Gerard J. van den Berg, Lene Back Kjærsgaard och Michael Rosholm har undersökt om en grupp danska arbetssökande hittar jobb snabbare till följd av möten mellan förmedlare och arbetssökande. De sökande var relativt nyinskrivna och berättigade till a-kassa. Rapportförfattarna finner att arbetsförmedlarmöten i hög grad verkade bidra till att de arbetssökande hittade ett arbete. Sannolikheten att den arbetssökande hittade ett jobb steg med cirka 25 procent under veckan som mötet ägde rum, och även under de följande veckorna fanns en positiv effekt.

– Troligen är det en kombination av att den sökande får hjälp med hänvisningar till lediga jobb och tips på hur man söker arbete effektivt som bidrar till de goda resultaten, säger Lene Back Kjærsgaard. Möten mellan förmedlare och arbetssökande tycks vara en både billig och effektiv åtgärd för att hjälpa arbetssökande, menar hon.

Flera möten tidigt under arbetslösheten

Analysen pekar också på att det andra, tredje och fjärde mötet med förmedlaren verkar ha större betydelse för att den arbetslöse kommer i jobb jämfört med det första mötet. Effekten tycks alltså öka med antalet möten. Effekten av det första mötet verkar vara lika stor oavsett om det sker den första månaden eller vid ett senare tillfälle. Rapportförfattarna drar slutsatsen att det är bra att det första förmedlarmötet sker tidigt i arbetslöshetsperioden eftersom det skyndar på återgången till arbete.

Bakgrund och data

I Danmark ska arbetssökande kallas till möte med sin förmedlare ungefär var tredje månad under det första årets arbetslöshet. Mötena innehåller rådgivning om jobbmöjligheter och hur man söker jobb, övervakning av sökaktiviteter, planering av aktivering och utbildning samt hänvisningar till arbete. Analysen bygger på danska data för perioden 2001–2005 och omfattar ett stickprov av arbetssökande 18–50 år som nyss blivit inskrivna på förmedlingen och som var berättigade till arbets­löshetsersättning.

Kontakt

För mer information kontakta Lene Back Kjaersgaard på lene.kjaersgaard@outlook.com eller Sara Martinson, kommunikationsansvarig, på 018-471 70 91.