Svensk rapport om sjukskrivningar bland arbetssökande

Huvudresultaten i två av IFAU:s engelska rapporter om hur utformningen av arbetslöshets- och sjukförsäkringen påverkar sjukskrivningar bland arbetssökande har nu sammanfattats på svenska i rapporten ”Samspel mellan arbetslöshets- och sjukförsäkringen”.

Publicerades: 06 juli 2010

Författare: Laura Hartman, Och

Resultaten visar att arbetssökande har varit överrepresenterade bland sjukskrivna under perioden 1998–2001. Möjligheten att få en högre ersättning från sjukpenningen än från a-kassan ökar sannolikheten att en arbetslös sjukskriver sig. Sannolikheten att en person som är mycket nära utförsäkring från a-kassan sjukskriver sig är tre gånger högre än hos en som har alla 300 a-kassedagar kvar. Samspel med övriga socialförsäkringar och andra indirekta effekter samt faktumet att de flesta svenska arbetstagare har en lön över a-kassetaket gör att en harmonisering av arbetslöshets- och sjukförsäkringen är komplicerad.

Namnet på de engelska rapporterna är: “Sick of being unemployed? Interactions between unemployment and sickness insurance in Sweden” (Working paper 2002:6) samt ”Harmonizing unemployment and sickness insurance: Why (not)?” (Working paper 2004:8). Båda är författade av Laura Hartman (Larsson).

Rapport 2004:7 har tidigare publicerats av Försäkringskassornas förbund i serien Fakta & Debatt, 1:2004, Socialförsäkringen – ett system i inre upplösning?.

Kontakt

Om du vill veta mer kontakta oss på ifau@ifau.uu.se.