Vuxenutbildning gav lågutbildade småbarnsmammor högre sysselsättning och löneinkomst

Lågutbildade kvinnor med små barn drog nytta av att studera på Komvux inom ramen för Kunskapslyftet. De var mer sysselsatta och hade på sikt högre löneinkomster än jämförbara kvinnor. Det visar en ny rapport av Annette Bergemann och Gerard van den Berg.

Publicerades: 04 mars 2014
Författare: Annette Bergemann, Och Gerard J. van den Berg, Och

Högre sysselsättning och högre löneinkomster

Rapportförfattarna har studerat hur deltagande i Kunskapslyftet påverkade relativt lågutbildade, icke sysselsatta kvinnor med små barn.

– Arbetslösa småbarnsmammor riskerar att förlora kontakt med arbetsmarknaden under föräldraledigheten, säger Annette Bergemann. I de flesta OECD-länder är sysselsättningen låg i den här gruppen. Att förstå vilka effekter teoretiska studier har är därför mycket värdefull kunskap. 

Rapportförfattarna finner att Komvuxdeltagarna hade högre sysselsättning och högre löneinkomster än jämförbara individer som inte deltog. Fem år efter att de startade utbildningen var deltagarna mer sysselsatta. Efter ytterligare ett år var deltagarnas sysselsättningsgrad 10 procentenheter högre än jämförbara kvinnors sysselsättningsgrad. Effekten tycks vara ännu större för kvinnor som var utanför arbetskraften när de började studierna.

Tre år efter att de börjat på utbildningen tjänade deltagarna mer än icke-deltagarna. Och fem år efter starten hade löneinkomsten ökat med ungefär 10 000 kronor per termin.

 – Under och direkt efter utbildningen har deltagarna lite sämre sysselsättning och inkomster än de som inte deltar. Men vi finner att utbildningen ökar individens totala livsinkomst så att de kortsiktiga kostnaderna absolut vägs upp av högre långsiktiga vinster, avslutar Annette Bergemann.

Bakgrund, data och metod

Kunskapslyftet var en satsning på vuxenutbildning under 1997–2002. Då var det bl.a. möjligt för arbetslösa att välja teoretiska studier med ett särskilt bidrag motsvarande a-kassa. Rapportförfattarna studerar kvinnor som högst hade en tvåårig gymnasieutbildning, relativt nyligen hade varit föräldralediga och var arbetslösa eller utanför arbetskraften när de började Kunskapslyftet. Rapporten baseras på 23 000 kvinnor, varav 4 000 deltog. Författarna studerar förändringen i sysselsättning och löneinkomst före och efter utbildningen där deltagarna och icke-deltagarna har gjorts jämförbara med hjälp av observerbara bakgrundsegenskaper.

Kontakt

För frågor om rapporten (på engelska eller tyska) hänvisar vi till annette.bergemann@uni-mannheim.de.