Arv viktig förklaring till att barns förmögenhet liknar föräldrarnas

Sambandet mellan föräldrars och barns förmögenhet är starkt och beror framförallt på att barnen ärver föräldrarnas tillgångar.

Publicerades: 08 maj 2018
Författare: Adrian Adermon, Och Mikael Lindahl, Och Daniel Waldenström, Och

Rapportförfattarna studerar sambandet mellan föräldrars och barns förmögenhet genom att använda ett datamaterial där fyra generationers förmögenhet kombineras med information om arv, inkomster och utbildning. Likheter i förmögenhet mellan föräldrar och barn kan uppstå genom både direkta överföringar, t.ex. gåvor och arv, och indirekta överföringar, t.ex. likheter i inkomst och sparbeteende.

Rapportförfattarna finner, inte förvånande, att föräldrar och barn i stor utsträckning liknar varandra i relativ förmögenhet. Det betyder att den sociala rörligheten mellan generationer är låg.

Det ärvda kapitalet har stor betydelse. Ärvda tillgångar står för uppemot hälften av överföringen av förmögenhet mellan barn och föräldrar. Likheter i inkomst och utbildning mellan föräldrar och barn kan endast förklara en mindre del av likheterna. Rörligheten är särskilt låg bland de mest förmögna.

–Vi är intresserade av varför den ekonomiska ojämlikheten ökat i Sverige, säger Adrian Adermon som är en av författarna. Vi vet att det finns starka samband i utbildning och inkomst mellan föräldrar och barn, men genom vårt datamaterial kan vi även studera hur förmögenhet överförs mellan generationer, vilket tidigare varit relativt okänt.

Betydelsen av föräldrarnas förmögenhet tycks ha ökat över tid, vilket betyder att rörligheten har minskat. Föräldrarnas förmögenhet spelar större roll mellan den andra och den tredje generationen än mellan den första och andra. I det tillgängliga datamaterialet är den fjärde generationen fortfarande relativt ung så den är svår att jämföra med tidigare generationer.

Föräldrar står för det mesta av förmögenhetssambandet, medan mor- och farföräldrars betydelse är relativt liten. Här skiljer sig resultaten från tidigare forskning om social rörlighet för inkomst och utbildning som visat att de äldre generationerna är viktiga även när man tagit hänsyn till föräldrarnas inkomst och utbildning.

Datamaterial

Rapportförfattarna följer släkters förmögenheter över fyra generationer. Datamaterialet baseras på alla tredjeklassare i Malmö 1938 samt deras föräldrar, barn och barnbarn. Den första generationen är född i slutet av 1800-talet, medan den sista är född i slutet av 1900-talet. För alla fyra generationer har information om förmögenhet samlats in från skatteregister. För den första generationen har också detaljerad information om efterlämnade arv och gåvor samlats in.

Kontakt

IFAU-rapport 2018:07 är skriven av Adrian Adermon vid IFAU Mikael Lindahl vid Göteborgs Universitet och Daniel Waldenström vid Paris School of Economics. Rapporten är en sammanfattning av IFAU Working paper 2018:08. Vid frågor når du författaren på adrian.adermon@ifau.uu.se

Forskningsområden