Information om betydelsen av kompetensutveckling ökade antalet deltagare i utbildning

Genom att informera anställda om vikten av kompetensutveckling ökade andelen anställda under 45 år som deltog i olika sorters vidareutbildning.

Publicerades: 26 februari 2020

Författare: Gerard J. van den Berg, Och Christine Dauth, Och Pia Homrighausen, Och Gesine Stephan, Och

Samtidigt som mindre företag kan ha svårt att ordna vidareutbildning för personalen på egen hand kan det finnas offentligt finanseriad utbildning som är underutnyttjad. Frågan är om detta beror på att anställda inte har kännedom om betydelsen av eller tillgången till vidareutbildning.

I syfte att analysera detta informerades 10 000 slumpvis utvalda anställda vid företag med mindre än 250 anställda i Tyskland om vikten av vidareutbildning år 2014. En utskickad broschyr gav både information om betydelsen av vidareutbildning och livslångt lärande generellt sett och om en specifik subventionerad yrkesutbildning (den så kallade WeGebAU). WeGebAU kan liknas vid aktiv arbetsmarknadspolitik för redan anställda vars syfte är att öka den allmänna anställningsbarheten. Utbildningen ges av privata aktörer och beslut om att få delta i utbildningen fattas av den tyska motsvarigheten till Arbetsförmedlingen.

Resultaten visar att informationsinsatsen fördubblade antalet som hade kännedom om WeGebAU, men att detta inte ökade antalet deltagare i utbildningen.

Däremot ledde informationskampanjen till ett ökat deltagande i andra sorters (icke-subventionerad) kompetensutveckling bland anställda under 45 år. Bland dem som fått del av informationen ökade deltagandet med 7 procentenheter från 43 till nästan 50 procent de första sju månaderna.

– Det är synd att inte fler äldre deltar då de troligen har mer att vinna på att vidareutbilda sig, säger Gerard J van den Berg som är en av flera rapportförfattare. Då resultaten gäller en kortare uppföljningsperiod kan vi inte utesluta att en längre uppföljningsperiod kan förändra resultaten något.

Metod

Forskarna jämför utfallet hos anställda som slumpvis fått respektive inte fått en informationsbroschyr om utbildning. Registerdata kombineras med en telefonintervju sex–åtta månader efter informationen.

Kontakt

IFAU working paper 2020:3 Informing employees in small and medium sized firms about training: results of a randomized field experiment är skrivet av Gerard J. van den Berg, IFAU och University of Bristol samt Christine Dauth, Pia Homrighausen och Gesine Stephan vid Institute for employment research i Nuremberg, Tyskland. För mer information kontakta Gerard på Gerard.vandenberg@bristol.ac.uk (engelska)